Trasy dojazdu i parkowanie

Powiśle z uwagi na swoje położenie geograficzne znajduje się na przecięciu wielu kluczowych szlaków komunikacyjnych. Przez teren Powiśla przebiegają 4 z 8 drogowych przepraw przez Wisłę w obrębie Warszawy. Są to kolejno Most Łazienkowski; Most Poniatowskiego; Most Świętokrzyski oraz Most Śląsko-Dąbrowski. Tędy przebiega też kluczowa trasa z południa na północ czyli Wisłostrada. Regularna organizacja ruchu zakłada, że Most Świętokrzyski nie ma połączenia z Wisłostradą – ruch w jego okolicy przebiega tunelem. Zjazdy z pozostałych mostów łączą się bezpośrednio z Wisłostradą. 

Mostem na Powiśle

Z wiaduktu Mostu Łazienkowskiego można zjechać na Powiśle estakadą zarówno od strony Centrum jak i od strony Pragi. Zjazd od strony Centrum jest przy Torwarze i prowadzi do ulicy Łazienkowskiej tuż koło stadionu Legii lub drugim „ślimakiem” w kierunku Gdańska na ulicę Solec.

Z wiaduktu Mostu Poniatowskiego można zjechać na Powiśle tuż przy Wiśle – zjazd, dość skomplikowanymi “ślimakami” na ulicę Wioślarską. Warto pamiętać, że przy standardowej organizacji ruchu aby dostać się na Powiśle jadąc od Centrum należy po zjeździe ze “ślimaka” pod Mostem kierować się na lewo i objechać jeden z filarów mostu i dojechać do ulicy Ludnej.

Most Poniatowskiego. W tle Stadion Narodowy
Most Poniatowskiego. W tle Stadion Narodowy

Most Świętokrzyski prowadzi z okolic Stadionu Narodowego na ulicę Zajęczą, w drugą stronę ruch odbywa się z wykorzystaniem ulicy Tamka.

Z wiaduktu Mostu Śląsko-Dąbrowskiego nie ma bezpośredniego zjazdu na Powiśle od strony Centrum – zjazd jest tuż za tunelem trasy W-Z. Od strony praskiej zjeżdżamy ulicą Grodzką do Wybrzeża Kościuszkowskiego.

Jeśli myślisz o odwiedzeniu naszej dzielnicy to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie właśnie z tych dróg dojazdu. Istnieje także szereg lokalnych połączeń pozwalających dojechać na Powiśle ze Śródmieścia.

Powiśle lokalnie

Pierwszą ulicą poczynając od południa, którą można dostać się na Powiśle jest Myśliwiecka która wchodzi na Powiśle od strony Łazienek, następnie pod trasą Łazienkowską a dalej wchodzi pod górę w stronę sejmu. Odcinek na Powiślu kończy się na kładce dalej przechodzi w ulicę Piękną.

Kolejną ulicą którą można dostać się na Powiśle jest ulica Książęca – schodzi od placu Trzech Krzyży. Ulica ta to obecnie główne połączenie Powiśla z Centrum – korkuje się szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych.

Ulica, która obecnie jest niedostępna do regularnego ruchu to Tamka, która łączy Powiśle z ulicą Kopernika i Świętokrzyską. Ruch samochodowy na tym odcinku jest wyłączony w związku z budową II linii metra i budową stacji Nowy Świat. Połączenie to jest dostępne wyłącznie dla ruchu lokalnego. Można tędy dojechać do ulic Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat – po których mogą poruszać się wyłącznie taksówki i mieszkańcy. Nie polecamy skracać sobie tedy drogi – często Straż Miejska sprawdza uprawnienia do poruszania się tymi ulicami.  Plany magistratu dotyczące ulicy Świętokrzyskiej po planowanej przebudowanie także znacznie ograniczą ruch tą arterią – planowane jest zwężenie ulicy z dwóch pasów do jednego, wytyczenie ścieżek rowerowych oraz poszerzenie chodników. Także znaczenie Tamki jako łącznika ze Śródmieściem znacznie spadnie.

Tamka-z-kladki
Ulica Tamka. Widok w kierunku Kruczkowskiego z kładki.

Kolejną ulicą która się w górę po Skarpie jest ulica Oboźna. Łączy się z ulicą Karasia a następnie z Kopernika i Świętokrzyską, tędy też można dojechać na parking przy pomniku Mikołaja Kopernika. Z podobnych względów co Tamka znaczenie tej ulicy obecnie jest wyłącznie lokalne. Podobnie rzecz ma się z ulicą Karową i Bednarską. Karowa łączy się z Krakowskim Przedmieściem na wysokości Hotelu Bristol natomiast Bednarska pnie się od Mariensztatu do skweru Hoovera.

Ostatnim połączeniem drogowym między Centrum a Powiślem jest ulica Nowy Zjazd, która ma początek tuż koło wylotu z tunelu trasy W-Z.

Parkowanie

Obecnie całe Powiśle jest objęte strefą płatną parkowania. Odwiedzającym Powiśle polecamy szczególnie parking przy Torwarze z uwagi na dużą ilość dostępnych miejsc parkingowych. Godziny płatnego parkowania obowiązują od poniedziałku do piątku od 8 do 18. Mieszkańcy mogą ubiegać się o abonament mieszkańca w cenie 30 zł/rok. W ramach abonamentu przysługuje 8 parkometrów do wyboru w miejscu zamieszkania.

Wysokość opłat dla pozostałych parkujących:

  • pierwsza godzina 3 zł
  • druga godzina 3,60 zł
  • trzecia godzina 4,20 zł
  • każda kolejna 3 zł

Płatności można również regulować z wykorzystaniem Warszawskiej Karty Miejskiej i poprzez SMS.