Konkurs: Moje Powiśle to …

Kochani! Ogłaszamy konkurs! W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy są naszymi fanami na facebooku.

Co należy zrobić aby wziąć udział? Trzeba przygotować i wysłać do nas na adres kontakt@mojepowisle.com swoją pracę, która będzie dokończeniem zdania: “Moje Powiśle to …“. Każdy z uczestników może przygotować tylko jedną pracę. Prace należy przesłać do nas do 25 sierpnia 2013. Zachęcamy do umieszczenia w niej historii, miejsc, zdjęć oraz ludzi którzy mieszczą się w Waszej definicji Powiśla. Drugim warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu.  Zachęcamy do zgłaszania swoich prac!

Jakie można zgarnąć nagrody i splendory? Główną nagrodą w konkursie będzie książka: “Ogarnij Miasto, Warszawa” – jej recenzję znajdziecie pod tym adresem. Przewidzieliśmy też nagrody za 2-5 miejsce – będą to nasze naklejki: Moje Powiśle – lubię to. Niektóre z prac nagrodzimy też w inny sposób – każda z przesłanych do nas prac ma szanse znaleźć się na naszej stronie w formie felietonu, sygnowanego oczywiście nazwiskiem autora pracy.

Nagroda w konkursie "Moje Powiśle to ..."

Nagroda w konkursie “Moje Powiśle to …”

Wyboru najciekawszych prac dokona Jury w postaci naszej redakcji i zaproszonych w tym celu twórców cyklu książek “Ogarnij Miasto”. Wybór będzie więc czysto subiektywną naszą oceną. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce ok. 2 września 2013 za pośrednictwem naszej strony oraz profilu na Facebook.com.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs trwa od 9.08.2013 do 25.08.2013 – termin zgłoszenia prac. Ogłoszenie wyników odbędzie się po 2.09.2013.

2. Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę na adres e-mail kontakt@mojepowisle.com – tytuł wiadomości to: “Konkurs Moje Powiśle”. Jako uczestnika traktowany jest każdy fan profilu  www.facebook.com/mojepowisle (na dzień 2.09.2013), który prześle na ww. adres pracę do 25.08.2013.

3. Oceny prac dokona Jury w skład które wchodzą członkowie redakcji portalu www.mojepowisle.com a także redakcja “Ogarnij Miasto”.

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

5. Wysłanie pracy konkursowej na adres kontakt@mojepowisle.com jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w tym zgodą na publikację swojej pracy na stronie www.mojepowisle.com oraz na Facebooku pod adresem www.facebook.com/mojepowisle.

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). Imię i nazwisko będą mogły być podane jako dane autora podczas publikacji prac w internecie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Komentarze

komentarze